2. Орос орон соогуураа аяншалгада
3. Мариинска интернадай болон кадедүүдэй һургуулиин бал
4. Мүнгэн һангай асуудалнуудаар мэдэсэ дээшэлүүлгэ
5. «Мүнхэ урлал»
6. «Эсэгэ ба хүбүүн» үзэсхэлэн