2. Бусаһан артистнар шагнагдаа
3. Эсэргүү хэмжээнэй ушар байдалда
4. Самбо барилдаагаар мүрысөөн
5. Северобайкальск хотын эрхим ТОС-ууд
6. Эрхүү можын залуушуулай засагай газар