Асуулта

Асуулта. Интернет-магазины против торговых центров

3 апреля 154

Буряадай ниислэл хотын ажаһуугшад хаагуур, ямар дэлгүүрнүүд дээрэһээ худалдажа абадаг бэ? Хотынхид мүнөө үедөө ногоон базаар ошоно гү? Юундэ харилсаагүй гуримаар наймаа шэлэдэг болооб?

Как и где совершают покупки жители столицы Бурятии? Ходят ли сейчас горожане на рынок? Почему выбирают онлайн-шопинг?

Хүтэлэгшэ – Майдар Пригнаев @prignayev_maidar

Зураглааша –Александр Чойбсонов @kudarinsky

Гэрэл зураг хабсаргагша – Жаргал Базаргармаев @zhagi_di

Юрэнхы эрхилэгшэ - Баярма Раднаева @bayarma_radnaeva

"Буряад ТВ", 2022 он.