2. Агаарай замууд һэргээгдэхэ болобо
3. Доржо Банзаровай 200 жэлдэ
4. Хамар аманай халхабша зүүлгэ болюулагдабашье...
5. Санаар Байгалай утын зайда урилдаан