Хотымнай  зон  загаһа бариха  дуратай гээшэ гү?  Хэр  дуратайгаар  загаһашалхыень  һамгадынь  үбгэдөө  табидаг бэ? Тэдэнэр  «Байгалай  загаһа  барилга» мүрысөөндэ  хабаадаха  гү?

Любят ли горожане рыбачить? Охотно ли отпускают на рыбалку мужей жёны? Будут ли участвовать в "Байкальской рыбалке"?

Юрэнхы эрхилэгшэ - Баярма Раднаева https://vk.com/baya4ka

"Буряад ТВ", 2022 он.