Асуулта

2022 оной Үбэлэй Олимпиин нааданууд Зимние Олимпийские игры 2022

17 февраля 151

Хүтэлэгшэ – Нансалма Бадмацыренова @badmatsyrenova
Зураглааша – Андрей Дармаев @andreydarmaev
Гэрэл зураг хабсаргагша – Данзан Гармаев  
Юрэнхы эрхилэгшэ - Баярма Раднаева @bayarma_radnaeva
"Буряад ТВ", 2022 он.