Буряад ТВ субагай ажалшад ород үгэнүүдые буряад хэлэндэ оршуулжа шадаха гү, юрэнхы эрхилэгшынгээ @bayrma_radnaeva нюдыень таниха гү энэ дамжуулга соо харагты.

Среди наших коллег есть те, кто давно хотел поучаствовать в программе. Насколько хорошо они переведут слова на бурятский, узнают ли по глазам главного редактора, смотрите в этом выпуске.

@gerelmushkins, @genghisgyrgenov, @babasanzo, @nikolaybaneev

Сэдхʏʏлшэ, асуудалнуудые зохёогшо: @vovacorn.
Дэлгэсэй зураг буулгагшад: @dambaev_valerii, @kudarinsky.
Гэрэл зураг хабсаргагша: @zhagi_di.
Эрхилэгшэ: Николай Шабаев.
Юрэнхы эрхилэгшэ: @bayarma_radnaeva.

Буряад ТВ, 2021 он, @buryad.tv.official
#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #буряадхэлэн #бурятскийязык #энэтэрэ