Готовлюсь к премьере фильма "Легенда самбо".

Дамжуулга соо: Шэтын областиин Газзаводско аймагай Солонечнэ нютагта түрэһэн, Россиин олон кинонуудта гол рольнуудые наадаһан, Ермоловагай театрта олон жэлдэ ялас гэмэ рольнуудые бүтээһэн Дмитрий Павленко зохеохы зам, гэр бүлэ, түсэбүүд тухайгаа хөөрэнэ, өөрынгөө зохеоһон дуунуудаа гүйсэдхэнэ.

В программе: Актер театра и кино,артист театра Ермоловой Дмитрий Павленко рассказывает о творческом пути, о семье, о новых премьерах в театре и кино, исполняет авторские песни.

Энэ дамжуулга манай ютуб субаг, сайт дээрэ хараха аргатайт.

Полный выпуск на нашем ютуб - канале и сайте buryad.tv.

Хүтэлэгшэ @shoizhonimaevtsyren

Дэлгэсэй зураг буулгагша Цырен Машеев

Гэрэл зураг хабсаргагша Чингис Гыргенов @genghisgyrgenov

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он.buryad.tv.official#buryatua#ulanude#baikal#уланудэ#бурятия#байкал