Дамжуулга соо: Буряад арад зонойнгоо дунда суурхаhан "Үетэн" бүлгэм 45 жэлэйнгээ ойн баярые декабрь һарада тэмдэглэхэнь. Бүлгэмэй хүтэлбэрилэгшэ, Россиин соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Баяр Шойдоков, бүлгэмэй дуушад Баярма Дамдинова, Бато Балданов, Лариса Баяндуева зохёохы зам,  бүлгэмэй түүхэ, дуунууд, түсэбүүд тухайгаа хөөрэнэ.

В программе руководитель группы, заслуженный работник культуры России Баяр Шойдоков, солисты Баярма Дамдинова, Бато Балданов, Лариса Баяндуева рассказывают о творчестве, об истории группы, о проектах и подготовке к юбилейному концерту и будущих планах .

Энэ дамжуулга манай ютуб субаг, сайт дээрэ хараха аргатайт.

Полный выпуск на нашем ютуб-канале и сайте buryad.tv.

Хүтэлэгшэ @shoizhonimaevtsyren

Дэлгэсэй зураг буулгагшад Андрей Дармаев, Александр Чойбсонов

Гэрэл зураг хабсаргагша Чингис Гыргенов @genghisgyrgenov

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он.buryad.tv.official#buryatia#ulanude#baikal#уланудэ#бурятия#байкал