1.  Ковид үбшэнтэнэй тоо олон болобо @infektsionnaia
2.  Улаан-Үдэ хотодо транспортна модель шэнээр нэбтэрүүлэгдэхэ @ulanude.official
3.  Үхибүүдэй шоу «Эрдэмээ харуулыш!” @buryad.tv.officia, @nikolaybaneev