Дамжуулга соо: Россиин мэдээжэ дуушан, шүлэгшэн, хүгжэмшэн ,  Россиин арадай артист Анита Цой  өөрынгөө уг гарбал, түрэлхид, эжы тухайгаа, бага наһандаа элдэб хүндэ ажал хэжэ эжыдээ туһалдаг байһан тухайгаа, зохеохы замайнгаа эхин тухай , энэ харгыдань туһалһан зон тухай, Буряад орондо аяншалжа тоглолтонуудые табиһан тухайгаа, Этигэлэй хамбада мүргэһэнөө, Ивалгын дасанда хамба ламын бэлэглэһэн хотошо нохой тухай, солонгос болон буряад арадуудай дунда холбоон тухай хөөрэнэ.

В программе: Российская певица, поэт, композитор, телеведущая, народная артистка России Анита Цой рассказывает о своих корнях, о родственниках, о маме, о своих непростых детских годах, о начале творческого пути, о своих песнях, о визитах и концертах в Улан-Удэ,  о родстве бурятского и корейского народов, о посещениях в Иволгинском дацане, о своих друзьях -бурятах.

Энэ дамжуулга манай ютуб дээрэ хараха аргатайт.

Хүтэлэгшэ @shoizhonimaevtsyren

Дэлгэсэй зураг буулгагша Цырен Машеев

Гэрэл зураг хабсаргагша Чингис Гергенов @genghisgyrgenov

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он.buryad.tv.official

#buryatia#ulanude#baikal#уланудэ#бурятия#байкал