Анаагай дасанай шэрээтэ Лэгсэг ламатай хори буряадуудай шажан мүргэлэй түүхэ тухай хөөрэлдөөн.

Беседа с настоятелем Анинского дацана об истории и создателях духовной культуры хори бурят.

Хүтэлэгшэ Цырендоржо Бальжанов

Дэлгэсэй зураг буулгагшад @andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii

Гэрэл зураг хабсаргагша @bulat_abiduev

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ,2021 он @buryad.tv.official

#buryatia#ulanude#baikal#уланудэ#бурятия#байкал