Манай харагшад элдэб асудалнуудта харюусана.
Нааданда хабаадагшад: Тумэн Гындунов (@tumenag), Туяна Дондокова (@tuyana_dondokovabfm), Сарюна Эрдынеева (@sariunae), Дулма Содномова (@dulmasodnomova).

@buryadfm, @buryad_unen.

Сэдхʏʏлшэ: @vovacorn.
Дэлгэсэй зураг буулгагшад: @andreydarmaev, @dambaev_valerii, @kudarinsky.
Гэрэл зураг хабсаргагша: @zhagi_di.
Эрхилэгшэ: Николай Шабаев.
Юрэнхы эрхилэгшэ: @bayarma_radnaeva.

Буряад ТВ, 2021 он, @buryad.tv.official
#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #буряадхэлэн #бурятскийязык #энэтэрэ