Анаагай дасанай шэрээтэ Лэгсэг ламатай хори буряадуудай шажан мүргэлэй түүхэ тухай хөөрэлдөөн.

Беседа с настоятелем Анинского дацана об истории и создателях духовной культуры хори бурят.

Хүтэлэгшэ Цырендоржо Бальжанов
Дэлгэсэй зураг буулгагшад @andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша @bulat_abiduev
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ,2021 он @buryad.tv.official
#buryatia#ulanude#baikal#уланудэ#бурятия#байкал