Аса

Аса. Михаил Елбонов

9 сентября 68

Аса. Михаил Елбонов

Буряадай АССР-эй габьяата, Буряадай АССР-эй арадай, Оросой габьяата, Оросой арадай зүжэгшэн, Буряад Уласай хоёр удаа Гүрэнэй шагналтан, олон тоото шагнал хайрануудта хүрэһэн, Буряад Уласай Хүндэтэ эрхэтэн, У. Шекспирэй “Лир хаанһаа” эхилээд Б. Гавриловай томо захата болохо Чингисхаан хүрэтэр бүхы хаануудай дүрэ байгуулһан, Монголой Чингисхаанай орденто Михаил Гомбоевич Елбоновтай хөөрэлдөөн.

Беседа с заслуженным артистом Бур.АССР, народным артистом Бур.АССР, заслуженным артистом РСФСР, народным артистом России, дважды лауреатом Государственной премии РБ, обладателем множества наград, Почётным гражданином Республики Бурятия Михаилом Гомбоевичем Елбоновым, исполнителем всех «Королей, Царей, Ханов» от Короля Лира У. Шекспира до одного из крупнейших ролей Чингисхана Б. Гаврилова, награждённым орденом Чингисхана.

Хүтэлэгшэ Цырендоржо Бальжанов

Дэлгэсэй зураг буулгагшад @andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii

Гэрэл зураг хабсаргагша @denis_peskov  
  
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva  
  
Буряад ТВ,2021 он @buryad.tv.official

#buryatia#ulanude#baikal#уланудэ#бурятия#байкал