Аса

Аса. Балдан Лама

3 сентября 74

Балдан лама 61 наһаяа угтажа, Ивалгын дасанһаа Агын, Яруунын, Хориин, Загарайн дасанууд хүрэтэр, Буряадай Хамба ламанарай түрэһэн нютагуудаар, дугы унажа, гороо хэнэ.

Балдан лама к своему 61-летию впервые проводит (ГОРОО) по всем местам родины Хамбо Лам Бурятии на велосипеде. Это большие расстояния - от Иволгинского дацана до Агинского дацана, Еравна, Хоринский и Заиграевский районы.

Хүтэлэгшэ Цырендоржо Бальжанов

Дэлгэсэй зураг буулгагшад @andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii

Гэрэл зураг хабсаргагша @denis_peskov

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ,2021 он @buryad.tv.official

#buryatia#ulanude#baikal#уланудэ#бурятия#байкал