Мүнөөдэр

Мүнөөдэр, 30.08.2021

31 августа 49

1. Буряадай һур харбагша Паралимпиин наадануудта хүрэл медальда хүртэбэ
2. Буряад орондо һамар суглуулга сентябриин нэгэнһээ
3. Бухануудай гэрэл зурагай мүрысөөн үнгэрбэ