Аса

Аса. Баир Раднаев

24 августа 102

Дамжуулга соо: Балбар лама, габжа — мэргэжэлтэ зүжэгшэн, кино найруулагша, уран зурааша, уран шүлэгшэ, эдэ бүгэдэеэ орхижо, хубараг болоһон байгаа.

В студии Балбар лама - габжа - профессиональный актер, кинорежиссёр, художник и поэт, который оставив всё становится буддистским монахом-учеником.

Хутэлэгшэ Бальжанов Цырендоржо

Дэлгэсэй зураг буулгагшад @andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii

Гэрэл зураг хабсаргагша @denis_peskov  
  
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva  
  
Буряад ТВ,2021 он @buryad.tv.official

#buryatia#ulanude#baikal#уланудэ#бурятия#байкал