Үе саг | Времена

Үе саг | Времена. Вера Шобосоева

20 августа 122

Дамжуулга соо: Буряад арад зондоо мэдээжэ болонхой шүлэгшэн, хүгжэмшэн, дуушан, буряад хэлэнэй багша мэргэжэлтэй Вера Шобосоева аба эжынгээ уг гарбал, нютаг, гэр бүлэ тухайгаа, зохеохы зам, дуунууд тухайгаа хөөрэнэ.

В программе: поэтесса, музыкант, исполнительница эстрадных песен Вера Шобосоева рассказывает о своей семье, родителях , о своей родословной, творческом пути и о песнях.

Энэ дамжуулга манай ютуб дээрэ хараха аргатайт.

Хүтэлэгшэ @shoizhonimaev

Дэлгэсэй зураг буулгагшад Андрей Дармаев, Валерий Дамбаев

Гэрэл зураг хабсаргагша @ denis_peskov

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ,2021 он @buryad.tv.official

#buryatia#ulanude#baikal#уланудэ#бурятия#байкал