«Би томо болооб!» гэһэн ээлжээтэ дамжуулгада айлшаар ерэһэн Доржи Базаржапов түрэл хэлэн дээрээ мэдэсэеэ, буряад хэлэндээ дуратайгаа харуулба.

В очередном выпуске программы «Би томо болооб!» наш маленький участник Доржи Базаржапов поделился знаниями и любовью к родному языку.