Үе саг | Времена

Үе саг | Времена. Нина Артугаева

24 июля 140

Дамжуулга соо: Буряад Уласай габьяата багша, Буряад Уласай арадай ирагуу найрагша,  Россиин уран зохеолшодой холбооной гэшүүн Нина Артугаева зохеохы зам , зохеолнууд, дуунууд , хэблэһэн номууд тухайгаа хөөрэнэ. Инаг дуран юун гээшэб гэһэн бодолоороо хубаалдаба.

В программе: Заслуженный учитель Бурятии, народный поэт Бурятии, член союза писателей России Нина Артугаева рассказывает о своих произведениях, книгах, песнях.

Энэ дамжуулга манай ютуб дээрэ хараха аргатайт.

Хүтэлэгшэ @tsyrenshoizhonimaev

Дэлгэсэй зураг буулгагшад: Андрей Дармаев, Валерий Дамбаев, Александр Чойбсонов

Гэрэл зураг хабсаргагша @denis_peskov

Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia#ulanude#baikal#уланудэ#бурятия#байкал