Мүнөөдэр

Мүнөөдэр 21.07.2021

21 июля 128

1. Токиодо 2020 оной Олимпиин наадануудай  түрүүшын мүрысөөнүүд эхилбэ.
2. Буряадай ниислэлдэ Үдэ гол дээгүүр баригдажа байһан гурбадахи хүүргэдэ нэрэ һанаха дурадхал үшөө хүсэндөө.
3. Зохёохы бэлигтэй бүлын амжалта.
4. «Удокан» комбинат дээрэ нэгэ хахад модо хэмжүүртэй конвейер баригдана.
5. Эрхүү хотын Первомайска микрорайондо сэсэрлигтэй амфитеатр бии болохо.
6. Эрхүүгэй аймагай Ехэ Гол гэжэ тосхондо хүүгэдэй сэсэрлиг баригдажа эхилээ.