Дамжуулгын айлшан: Гэрэлма Жигдылмеева @gerelmushkins – «Байгалай уншалганууд» - 2020 гэhэн залуу уран зохёолшодой мүрысөөнэй илагша
Дамжуулга соо Г. Жигдылмееватай «Байгалай уншалганууд» - 2020 гэhэн залуу уран зохёолшодой мүрысөөн тухай, мүнөө үеын залуушуулые уран зохёол уншахыень юугээр hонирхуулха, буряадаар бэшэдэг зониие ямар аргаар дэмжэхэ тухай хөөрэлдөөн.
Гостья программы: Гэрэлма Жигдылмеева @gerelmushkins – победитель литературного конкурса молодых писателей «Байкальские чтения- 2020».
В программе беседа с Г. Жигдылмеевой о ее участии в конкурсе молодых писателей «Байкальские чтения-2020», также о том, как привлечь внимание современной молодежи к литературе, как поддержать тех, кто пишет на бурятском языке.  
Хүтэлэгшэ Лариса Халхарова @larisakhalkharova
Дэлгэсэй зураг буулгагшад  @namzhilon.alexander @shcherbak_03
Гэрэл зураг хабсаргагша  Данзан Гармаев
Юрэнхы эрхилэгшэ
@bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official
#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал