Сүлөөтэ барилдаагаар эдиршүүлэй дунда Ю.В. Хойловой дурасхаалда зорюулагдаһан 17-дохи мүрысөөн. Новонукутск һуурин, Эрхүү можо.

Традиционный турнир памяти Ю. В. Хойлова по вольной борьбе среди юношей, п. Новонукутск, Иркутская область.