Иигээд лэ ээлжээтэ зумнай дүүрэбэ. Хотын зон энэ хаһа хэр үнгэргэбэб? Аяншалаа гээшэ гү, али гэртээ амараа гү? Тэдэндэ юуниинь эгээ ехээр хадуугдааб гэжэ асуубабди.

До конца лета остались считанные дни. Мы решили спросить у горожан, как они провели самое теплое время года. А что интересного делали вы, пишите в комментариях.