Һуралсалай шэнэ жэл дүтэлжэ байна. Тиимэһээ хотын ажаhуугшадһаа үхибүүдынь һургуулидаа ошохоор бэлэн болоод байна гү гэжэ асуугаабди.

Новый учебный год не за горами. В этом выпуске мы спросили у жителей города, готовы ли их дети к школе?