Хотымнай ажаһуугшад гүрэнэйнгѳѳ туг тухай юу мэдэхэб гэжэ шэнэ дамжуулгада хараарайт.

Что знают наши горожане о государственном флаге, смотрите в новом выпуске программы Асуулта.