Владимир Павлов, Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ.
Хаанаһаа буряад хэлэ мэдэдэг бэ, Шэбэртэ нютаг тухайгаа, Дондог Улзытуевай шүлэгүүд тухай,
хайшан гэжэ политикэ руу ерэһэнээ хөөрэнэ.

Сергей Бальжановай "Аса" гэһэн зохёохы дамжуулга соо энээн тухай хараха аргатайт.