В Улан-Удэ прибыли финалисты Лаборатории молодых хореографов «Сахали. Байкальские легенды», который проводит Бурятский театр оперы и балета. Об этом проекте рассказал Баярто Дамбаев, художественный руководитель театра оперы и балета, Заслуженный артист России.

Буряадай оперо болон баледэй театрай “Сахали. Байгалай домогууд” гэһэн хатарай лабораториин үнгэргэһэн түгэсхэлэй шатада орогшод Улаан-Үдэ хото ерэнхэй. Энэ түсэл тухай Буряадай оперо болон театрай уран hайханай хүтэлбэрилэгшэ, Оросой габьяата зүжэгшэн Баярта Дамбаев хөөрэжэ үгэбэ.