Борис Будаевай нэрэмжэтэ 31 дахи барилдаанай мүрысөөн .Хүндэтэ айлшан дэлхэйн хоер дахи абарга Алексеев Виктор Петрович.
XXXI Международный турнир на призы Бориса Будаева. Разговор с человеком, который ни разу не пропустил турнир- двукратный чемпион мира Виктор Петрович Алексеев ( Красноярск).