Шүлэгүүд | Стихи

Шүлэгүүд | Стихи. 1-дэхи дамжуулга

12 июля 33

Дамжуулга соо: Намжил Цыденова өөрынгөө нүхэрэйнгөө шүлэгүүдые уншана, намтаһаань хөөрэнэ.

В программе: Намжил Цыденова читает стихи своего мужа Базар-Садо Цыденова и рассказывает интересные факты из его биографии.

Сурбалжалагша Бабасан Зондуев inst: @babasanzo
Дэлгэсэй зураг буулгагшад inst:
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша Данзан Гармаев
Эрхилэгшэ Николай Шабаев
Юрэнхы эрхилэгшэ inst: @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official
#buryatua #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал