Буряад Уласай байгуулагдаһаар, 100 жэлэй ойн баярай зунай Сурхарбаан нааданай абарга Баир Батомункуевтай уулзалга. Саашанхи ажалай түсэбүүд , шэхэ хатуу хүбүүдтэй тэмсээндэ бэлдэлгэ тухай хөөрэлдөөн. Борис Будаевай нэрэмжэтэ мүрысөөндэ урилга.

Интервью с чемпионом «Эрын гурбан наадан» (троеборье) Сурхарбана , посвященного 100 летию образования Республики Бурятия Баиром Батомункуевым.