Буряад Уласай хүршэнэрые айлшаднай мэдэхэ гү? Дуунуудые түрүүшынь аялгануудаар тааха гээшэ гү? Шэнэ дамжуулгыемнай харахадаа мэдэхэт