Домогто ороһон, дэлхэйн абаргын табсан дээрэһээ аһамаг хүнэй тэргэдэ һууһан, гэбэшье ехэ тамираа орхёогүй Авирмидий Энхээ барилдаашанай түүхэ. Тэрэ дахинаа дэлхэйн эрхимэй табсанда өөрынгөө һурагшатай болон һамгантаяа суг бусаһан байна.

История легендарного борца Авирмэдийн Энхээ, который с пьедестала чемпионатов мира после тяжелой травмы попал в инвалидное кресло, но не оставил большой спорт. Он вернулся на мировой пьедестал со своим учеником и супругой.