Европын гурба удаа абарга, Европын үндэһэн арадуудай, мүн тиихэдэ сүлөөтэ барилдаагаар дэлхэйн Кубогуудта хүртэгшэ Опан Саттай хөөрэлдөөн.

Интервью с трехкратным чемпионом Европы, обладателем Кубка европейских наций, Кубка мира по вольной борьбе Опан Сатом.