18 марта прошел межрегиональный турнир по мини-футболу «Памяти воинов-афганцев». Подробнее об этом в интервью с руководителем исполнительного комитета БРО "Российский союз ветеранов Афганистана" Александром Хунтеевым и организатором турнира Эрдэни Доржиевым.

Мартын 18-да бага хүл бүмбэгөөр Афган дайнда унаһан сэрэгшэдэй дурасхаалай можохоорондын мүрысөөн үнгэрбэ. Мүрысөө эмхидхэһэн Эрдэни Доржиев “Афганистанай ветерануудай Оросой холбоон” гэһэн Бүхэоросой ниитэ эмхиин Буряад Уластахи гүйсэдхэхы хорооной хүтэлбэрилэгшэ Александр Хунтеев хоёр энээн тухай дэлгэрэнгыгээр.