Юрын хүн жэл соо 17 ном уншадаг гэжэ тоологдоһон. Харин буряад номууд энэ тоодо ороно гү? Буряадууд хэр түрэл хэлэн дээрэ уншаха дуратайб гэжэ Баярма Раднаева һонирхобо.