Барилгын болон хотын ажахын техникумэй оюутад энеэбхилгэнүүдые хараад, буряад фильмүүдые тааха гү? Буряад Уласай тугай үнгэнүүдые хойно хойноһоонь нэрлэжэ шадаха гээшэ гү? Шэнэ дамжуулгадамнай хараарайт