Шэнэ жэлээ угтуулан, "Буряад ТВ" субагай дэлгэсэй зураг буулгагшада айлшаар.

Накануне Нового года мы побывали в гостях у дружной семьи нашего главного оператора Андрея Дармаева.