Бүргэд

Бүргэд

16 декабря 2022 51

Бүргэд. Барилдаанай долоон хоногой дүнгүүд. Барилдаашадай клуб “Зугаалай”. Эдир барилдаашадай дунда Буряад ороной абарганууд.

Бургэд. Новости борьбы за неделю. О борцовском клубе "Зугалай". Чемпионы Бурятии среди юношей.