Бургэд
Тус дамжуулгада Бадма Цыреновэй дурасхаалда зорюулагдаһан тулалдаан тухай хөөрэлдөөн болохо. Агын Буряадай тойрогой ямар аймаг 20-дохи  мүрысөөнэй илагшад болооб? Эдэ бүгэдые «Бургэд» дамжуулгада хараарайт.

Материал с турнира памяти Бадмы Цыренова. Герои, схватки, история в новом выпуске.