Асуулта

Асуулта. Зима

8 ноября 2022 102
https://rutube.ru/video/4ce4bc2812c21f3fd35b44c280c260d2/

Буряад Уластамнай үбэл эртэ ерэдэг. Мүнөө хотынгоо ажаһуугшадһаа энэ хаһада хэр бэлэн бэ гэжэ асуубабди.

В нашей республике зима наступает рано. Сегодня мы решили спросить у горожан, готовы ли они к этому сезону года.