Ёһото

Ёhото. Мастерская Самбу Батонимаева.

15 сентября 2022 402

Модоной үнэр шэнгэһэн уран дарханай таһаг.
Мүнѳѳ үеын залуу hиилүүршэд урданайнгаа ёһо заншал hэргээн бодхоохо хүсэлтэйгөөр хүдэлнэ