Мүнөөдэр

Мүнөөдэр 26.08.2022

27 августа 2022 272

1 Улаан-Үдэдэ үшөө нэгэ сэсэрлиг нээгдэбэ
2 Һурагшадта үргэбшэнүүдые бэлэглэбэ
3 Шэнэ һургуулинууд баригдана
4 Дунда зэргын салин
5 Харгын заһабари
6 «Русское лето» фестиваль