Мүнөөдэр

Мүнөөдэр 23.08.22

24 августа 95

1  Хорон хамшагай ушараар шалгалтанууд
2  Юрэ бусын талмай
3  Аяншалга хүгжөөлгэдэ мүнгэн тэдхэмжэ
4  Хотын ажахын хороон 100 жэлтэй
5  «Алтарганын» абарга дуулана
6  «Золотая маска» Буряад орондо
7  Боксоор Буряадай түлөөлэгшэд хахад финалда