Мүнөөдэр

«Таряаланай үдэр-2022»

23 августа 2022 368

Бэшүүрэй аймаг «Таряаланай үдэр-2022» гэһэн хэмжээ ябуулга үнгэргэлгын  газар болоо. Энэ һайндэртэ хүдөөажахын түрүү амжалтануудай  зүйлнүүд  дурадхагдаһан байна. Гэбэшье хүдөөгэй хубиин ажахынхидай үйлэдбэриин бүтээлнүүдэй амта тодорхойлхо, зугаа наада харуулха  талмайнууд эмхидхэгдээ юм.

Бичурский район стал местом проведения сельскохозяйственного мероприятия «День поля-2022». На празднике были продемонстрированы передовые достижения в сельскохозяйственном производстве. Также были организованы площадки для дегустации фермерской продукции и развлекательные программы.