Асуулта

Асуулта

8 августа 139

Улаан-Үдынхид бороотой уларилда дуратай гү? Бороогой орожо байхада хотынхид юу хэжэ байдаг бэ? Һуулга һабын бороо соогуур ханитаяа хүтэрэлдөөд гүйлдэхэдэ ямар мэдэрэл түрүүлдэг бэ?

Любят ли улан-удэнцы дождливую погоду? Чем занимаются горожане во время дождя? Романтично ли бегать под ливнем со своей половинкой?

Подробности в выпуске с Майдаром Пригнаевым