1 Хэрээһэн шажантанай бурханай хүрэгэй буулгабари
2 Агаарай буудалай шэнэ байшан тухай
3 Эльгэнэй үбшэнһөө һэргылгэдэ анхарал  
4 Байгал дээрээ шэнэ ойн эхи табигшад
5 Уран барималнуудай үзэсхэлэн