1 Дулаасуулгын соргонуудай 3-дахи ябасаар заһабаринууд
2 Ниитын хонин һүрэг
3 Һургуулинуудай дэргэдэхи харгынудые гуримшуулга
4 “Байгал-2022” нааданууд яажа үнгэрбэ
5 Байгал далай хамгаалха тухай асуулта
6 Борис Будаевай шангай турнир