1 Хохидогшодто туһа хүргэгдэбэ
2 «АЯН-АМИДАРАЛ». ЦИРКЫН ШЭНЭ ЗҮЖЭГ
3 "Виват, талант – “Бэлиг мандаг-2022"  
4 Барилдаагаар мүрысөөн  
5 Буряадай, Донецкын тамиршадай уулзалга